SETI - tanie usługi porządkowe poznań
Firma Handlowo-Usługowa „SETI”    

os. Wł. Łokietka 1A
61-616 Poznań

Tel.: 061 8220 395
Kom.: 664 036 876

Obsługa kadr i płac

Zapewniamy profesjonalną obsługę kadrowo-płacową podmiotów gospodarczych o każdym profilu działalności. W zakres naszych usług outsourcingu kadrowego wchodzi:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników
 • prowadzenie ewidencji nieobecności (urlopy, zwolnienia lekarskie)
 • obsługa dotycząca ZUS
 • monitorowanie terminu ważności szkoleń BHP, badań lekarskich
 • sporządzanie raportów kadrowych
 • przygotowywanie zestawień do GUS i zaświadczeń o zatrudnieniu
 • przejęcie odpowiedzialności wobec organów administracji państwowej
Specjalizujemy się także w pozyskiwaniu dofinansowań z PFRON:
 • pozyskujemy dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych
 • staramy się o:
  • refundację składek pracowników na ubezpieczenia społeczne,
  • refundację składek pracodawców niepełnosprawnych
  • refundację składek niepełnosprawnych rolników
W ramach usługi także odpowiadanie na pisma PFRON, kompleksowa realizacja wystąpień, profesjonalne doradztwo oraz bieżące informowanie nt. wszelkich zmian wprowadzanych w przepisach zmian.